Nieuwsbrief najaar 2014

Beste vrienden

Wat hebben we het toch slecht hier in ons kleine landje.
Het zou ‘waarschijnlijk misschien eventueel’ kunnen dat we tijdens deze winter eens een paar uurtjes zonder elektriciteit komen te zitten, miserie, miserie! Wat zijn we toch sukkelaars!

Bericht uit India: op 30 & 31juli 2012 was er een stroomonderbreking van twee volledige dagen waar 300 miljoen mensen slachtoffer van waren (wij zijn och arme met een dikke 11 miljoen).

Elke dag (werkdag of feestdag zonder uitzondering), zijn er stroomonderbrekingen (powercuts) van meerdere uren per dag, probeer daar maar eens normaal mee te leven.

Mensen die het kunnen betalen hebben een ‘Inverter’ in huis, dit is een systeem met één of meerdere batterijen, die opgeladen worden als er stroom is en bij een stroomonderbreking automatisch een beperkte hoeveelheid stroom leveren.
Maar voor de armsten is het gewoon aanpassen en afwachten tot het licht terug aan gaat.

We beseffen nog niet half hoe goed we het hier hebben!

Annai Velankanni College

De ruwbouw voor de nieuwe sanitaire voorzieningen in ons college is bijna af.
Men is nu volop bezig met de binnenafwerking, we verwachten dat binnen afzienbare tijd alles kan in gebruik genomen worden.
Het bestuur van het college hoopt binnenkort ook te kunnen starten met de bouw van de eerste verdieping op het ‘bibliotheek gebouw’, want er zijn op het ogenblik 1.616 studenten, waarvan ¼ jongens en ¾ meisjes, en er is een nijpend gebrek aan leslokalen.
Zelfs het studielokaaltje van onze ‘Boys Home’ doet op het ogenblik al dienst als tijdelijk klaslokaal.
Vanaf december wil men ook starten met naailessen, waarvoor er een wettelijk diploma kan verkregen worden. Een 40 tal leerlingen hebben zich reeds ingeschreven.

Probleem: er zijn een 10 tal naaimachines nodig, en een machine kost ongeveer 100 Euro.

Industrial Training Institute / Friends Career Campus

Op 5 juni we hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor 5 jaar met Nanjil Integrated Dairy Development, kortweg NIDD.

NIDD is een onafhankelijke organisatie, weliswaar onder bescherming van het bisdom, en geleid door o.a. enkele priesters, maar met een sociaal doel.

Het is eigenlijk gestart als hulp aan arme boeren.
In het verleden waren kleine boeren en melkvee houders die hun melk niet lang konden bewaren omdat ze geen koeling hadden, verplicht om tegen dumping prijzen hun product te verkopen aan tussenpersonen.
NIDD heeft dan een koelinstallatie gebouwd en een tankwagen gekocht om de melk op te halen en betaalt de boeren een redelijke prijs voor hun melk.

De melk moest dan ook verwerkt worden, dus werd er een kleine melkerij opgestart.
Wegens groot succes werd er steeds uitgebreid, werden er meer koelwagens aangeschaft en bereikte men meer en meer boeren.
Bij ons bezoek, in maart dit jaar, aan de melkerij in Mulagumoodu stonden we versteld van de moderne installaties en de vele mensen die er in uiterst hygiënische omstandigheden werken.

Er wordt niet alleen melk verpakt in plastiek zakjes, (gemakkelijk en minder afval), maar ook zeer lekker roomijs gemaakt. Dit alles wordt aan betaalbare prijzen op de markt gebracht.
‘Nanjil Milk’ is een begrip in heel Tamil Nadu.

Met dit project zorgt NIDD voor heel wat werkgelegenheid maar ook het maatschappelijke doel wordt niet uit het oog verloren. Met de winst worden er sociale projecten uitgevoerd zoals o.a. het bouwen van scholen en opleiding geven aan minderbedeelden.

En dat is nu juist wat ze willen doen samen met ons in onze schoollokalen in Mathicode.
Onze vrienden van NIDD willen op hun kosten de gebouwen een beetje aanpassen aan de nieuwe noden, en dan starten met korte termijn cursussen om mensen die om een of andere reden hun studies voortijdig afgebroken hebben en daarom moeilijker aan werk geraken, weer op weg te helpen.

Waarschijnlijk zal er gestart worden met de voorbereiding op rijexamens en korte termijn cursussen waarvoor wij reeds eerder toelating kregen van de regering.
De start van de verbouwingen was voorzien op 1 augustus, maar door ziekte van een van de verantwoordelijken is dit een beetje verschoven, maar we houden U op de hoogte.

Ons hospitaal

Omdat er veel mensen klagen van rug- en gewrichtpijnen, was het wenselijk om voor deze patiënten een fysiotherapeut of kinesist te voorzien om hen op een efficiënte manier te behandelen.

Men heeft een gehuwde ‘Lady Doctor’ uit het naburige Karungal bereid gevonden om in ons hospitaal te komen werken.
Ze krijgt hiervoor geen vast loon, maar wel 50% van het bedrag dat de patiënt moet betalen voor zijn behandeling. Dus eigenlijk zijn er voor ons geen extra loonkosten.

Wel hebben we voor € 546 twee aangepaste toestellen moeten aanschaffen, omdat deze noodzakelijk zijn voor de behandelingen, maar deze investering is niet verloren want de toestellen blijven eigendom van het hospitaal.
Dokter Johnson en de zusters zeggen dat er tussen hen allen een goede samenwerking is.

Ondertussen is ook het waterzuiveringtoestel voor het hospitaal aangekocht en in gebruik genomen en kunnen de patiënten onbeperkt zuiver water drinken.

Een andere zaak is het onderhoud van het woonhuis van de zusters.
Tijdens het regenseizoen was er op verschillende plaatsen water binnen gesijpeld en dit moest dringend hersteld worden.
Ook op schilderwerken hadden de zusters reeds meermaals aangedrongen.
Dus na de nodige herstellingen zal het hele gebouw opnieuw geschilderd worden.

Mathapuram land

Ons landbouwproject loopt langzaam maar zeker door, recent werd er weer een hele strook bananen aangeplant tussen de jonge rubberbomen. Zolang de kruinen van de rubberbomen nog genoeg licht doorlaten hebben de bananenplanten het hier goed naar hun zin.

Dvd’s

Van de gratis Dvd die we in vorige nieuwsbrief voorstelden, zijn er nog steeds exemplaren te verkrijgen.
(Voor de computeronkundigen onder ons, een Dvd is een digitaal schijfje dat informatie bevat en dat je op een computer kan bekijken.)
Op deze Dvd werd de oprichting van ‘De Vrienden van Kottar’ alsook onze verschillende projecten in India uiteengezet.

Indien je een exemplaar wenst laat het ons weten.
Dit kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail op bovenstaand adres.
Wij sturen U de DVD dan gratis op.

Goed nieuws

Zoals U misschien wel weet moeten we om de zoveel jaar een hernieuwing aanvragen aan het ministerie van financiën om fiscale attesten te mogen uitschrijven.
Dit is telkens een hele administratieve rompslomp, maar …..

Op 18 juni hebben we een schrijven mogen ontvangen van de heer Koen Geens, (ex) Minister van Financiën, met bijgevoegd een kopie van de beslissing van de heer Jean-Pascale Labille, (ex) Minister van Ontwikkelingssamenwerking om ons het volgende te melden:

Met genoegen deel ik U mee dat U voor de jaren 2014 tot en met 2019 erkend wordt als een instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Dat houdt in dat de giften in geld die U tijdens die periode ontvangt een belastingvoordeel voor uw schenkers opleveren (artikel 145³³,§1, eerste lid, 2° van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Dat wil zeggen dat onze toelating voor zes jaar verlengd is, en we al zeker tot en met het jaar 2019 fiscale attesten voor belastingvermindering mogen uitreiken voor elk bedrag van boven de € 40 dat U aan vzw ‘De Vrienden van Kottar’ schenkt.

En dan nog dit

In het dorpje Wechelderzande in de Antwerpse Kempen hebben dit jaar op 3&4 januari, de ‘Drie Koningen van t’ Moereind’ voor de laatste maal een rondgang gemaakt in hun straat.

Na 25 jaar ‘Driekoningen’ zingen ten voordele van ons geitenproject in India hebben ze besloten om er mee te stoppen wegens ouderdomsverschijnselen .
Al zullen ze wel de borreltjes missen die ze bij de meeste mensen aangeboden kregen .

Maar….omdat het ‘geitenproject’ ze nog steeds na aan het hart ligt en ze het willen blijven steunen, hebben ze besloten om met een verkoopstandje ten voordele van dit project, deel te nemen aan de plaatselijke kerstmarkt in de parochiezaal.

Dus kom gerust even een kijkje nemen of een babbeltje doen op zondag 7 december, op de Kerstmarkt in parochiezaal de ‘Zandfluiter’ in 2275 Wechelderzande, tussen 13u. en 18u..
Iedereen welkom!