Nieuwsbrief voorjaar 2016

Beste vrienden

Van zes januari tot vijf februari hebben we (Ilse & Ludo) een werkbezoek gebracht aan onze vrienden in India.

Met werkbezoek bedoelen we niet dat we er lichamelijk werk verricht hebben, neen, aan mensen die willen werken hebben ze daar geen gebrek. We hebben al onze projecten bezocht en een heleboel vergaderingen en contacten gehad met oude en nieuwe vrienden en medewerkers.

Tijdens ons bezoek verbleven we in Tholayavattam op de campus van ons universitair college, in “Mammy’s House”, het huis dat destijds gebouwd werd door Philomène Govaere en waar ze tijdens de laatste jaren van haar leven gewoond heeft.

Daar iedereen haar steeds “Mammie Govaere” noemde, is het huis omgedoopt tot “Mammy’s House”.

Dit huis doet nu dienst als het officiële secretariaat van “Friends of Kottar Society”, zoals de sinds september1980 geregistreerde liefdadige vereniging in India heet.

Onze maaltijden ter plaatse werden bereid door Devadhas, de kok/chauffeur/helper/manusje van alles van Juffrouw Govaere, die na een lange periode van afwezigheid terug in beeld gekomen is.

Zijn vrouw is sinds vorig jaar aangesteld als kokkin in het college. Dit wil niet zeggen dat ze moet koken voor de studenten, want die brengen zelf hun lunchpakket mee, maar wel als er gastdocenten of genodigden zijn. Eigenlijk is het een deeltijdse job, maar daardoor heeft de familie dan toch weer een beetje meer inkomen.

Op de tweede dag van ons bezoek hadden we al een aangename ontmoeting met Jeromedhas,  de (nieuwe) bisschop van het nieuwe bisdom Kuzhithurai (Kuliturai uitgesproken).

Een vriendelijke nederige man, die ons onmiddellijk een goed gevoel gaf, een man waar mee te praten valt (denken we).

We hebben hem wel onmiddellijk gewezen op het feit dat hij Fr.Arul Devadhason (onze rots in de branding bij Friends of Kottar) een aards moeilijke opdracht heeft bijgegeven door hem als parochiepriester/rector aan te stellen in het bedevaartsoord van Vettuvenni, dat wekelijks door duizenden bedevaarders (met eigen ogen gezien, hallucinant) bezocht wordt.

De bisschop verdedigde zijn beslissing door te stellen dat er voorlopig nog te weinig priesters zijn in het nieuwe bisdom en dat iedereen daardoor meerdere taken toegewezen kreeg.

Annai Velankanni College

Tijdens ons bezoek hebben we de nieuwe toiletten geïnspecteerd en op enkele details na zag alles er zeer goed uit. Het is een gigantische stap vooruit voor de meeste studenten die dergelijke moderne faciliteiten nooit eerder gezien of gebruikt hebben.

Er is ook een fulltime toiletdame aangesteld die er constant op toekijkt dat alles proper en ordelijk blijft.

Verder hebben we kennis gemaakt met de nieuwe directeur, de heer Dr. S. Maria John.

Een man vol vuur en goede voornemens, maar ook met vragen natuurlijk; het auditorium dat nu plaats biedt aan 1.100 studenten is te klein (er zijn op het ogenblik ± 1.700 studenten) en zou moeten uitgebreid en aangepast worden.

Er is gestart met de bouw van de eerste verdieping van het bibliotheekgebouw, zodat er in de andere gebouwen meer klassen vrijkomen om de overvloed aan studenten te kunnen opvangen.

De overdekte wachtruimte voor jongens waar zij uit de regen en de zon kunnen wachten op het begin der lessen of ’s avonds op de bus, is tijdens ons verblijf afgewerkt en (natuurlijk) officieel ingehuldigd door onze voorzitster Ilse.

Aan een overdekte schuilplaats voor de tweewielers, bestaande uit betonnen palen met een dak, werd nog volop gewerkt toen we daar waren, maar gezien de snelheid waarmee gewerkt werd zou dit nu reeds in gebruik moeten zijn.

Industrial Training Institute / Friends Career Campus

Zoals we in onze nieuwsbrief van november 2014 reeds aankondigden hadden we een samenwerkingsovereenkomst getekend met Nanjil Integrated Dairy Development, kortweg NIDD.

NIDD is een onafhankelijke organisatie, weliswaar onder bescherming van het bisdom, die wordt geleid door o.a. enkele priesters, maar met een sociaal doel.

Na een eerdere aarzeling van de bisschop om Nanjil Milk (zoals het in de volksmond genoemd wordt) met de werkzaamheden te laten beginnen en op aandringen van onze zijde, heeft hij nu toch de aanzet gegeven om met de noodzakelijke werken te starten.

Nanjil Milk is reeds begonnen met het in gebruik nemen van een deel van de gebouwen.

In de garagewerkplaats hebben ze een bureel en een klaslokaal voor de autorijlessen geïnstalleerd, alsook twee splinternieuwe westerse toiletten aangebouwd.

Op een vergadering heeft Fr. Robinson die nu de directeur is van Nanjil Milk, ons gegarandeerd dat zij elke afgestudeerde een job kunnen bezorgen door hun grote kring van bedrijven waarmee ze contacten onderhouden.

Op het aanpalend stuk grond met kokosbomen, waar we een voltijdse arbeider in dienst hebben voor het onderhoud, is er bijzonder veel werk. Daar het op het eind van vorig jaar 103 dagen aan een stuk geregend heeft (abnormaal) staat het onkruid een meter hoog.

Ons hospitaal

Daar er wat wrijvingen ontstaan waren tussen de nieuwe hoofdzuster en de rest van het personeel hebben we samen met hen de situatie besproken en geprobeerd de vinger op de wonde te leggen (aangepaste hospitaal taal !).

Het probleem was natuurlijk dat men een bepaalde manier van werken gewoon was met de vorige hoofdzuster die zes jaar aan het hoofd van ons ziekenhuis stond en dat de nieuwe hoofdzuster alles op haar manier wou veranderen en aanpassen

We hebben de plooien min of meer kunnen glad strijken, maar uiteindelijk moeten ze zelf beslissen over hun toekomstige samenwerking.

Het werk van de fysiotherapeute die er vorig jaar even gewerkt heeft, maar weg gegaan is wegens te weinig loon, wordt door een van de zusters die hiervoor een opleiding heeft gevolgd, verder gezet.

Landbouwproject

De grote rubberaanplanting in Mathapuram en de kleinere aanplanting in Tholayavattam stonden er verbazingwekkend mooi bij, echte rubberplantages!

Goed nieuws: vanaf volgend jaar zal waarschijnlijk de eerste rubber getapt kunnen worden.

Slecht nieuws: de prijs is, zoals destijds door ons voorspeld, gezakt!

Maar niet getreurd, het afgetapte rubbersap moet eerst gedroogd en bewerkt worden tot men een twee a drie centimeter dikke rubberen mat bekomt van ongeveer 60 op 40 centimeter. Deze matten hoeven niet onmiddellijk verkocht te worden maar kunnen eventueel tijdelijk opgeslagen worden tot de prijs stijgt.

De Jatropha aanplanting enkele jaren geleden was geen succes, alhoewel er zelfs door de regering reclame voor gemaakt werd is het project nooit van de grond gekomen.

Totaal verwilderd ligt het terrein er nu bij en niemand durft het nog te betreden uit angst voor slangen.

Een heel verschil met onze rubberaanplanting die er zeer proper en ordelijk bijligt.

Het terrein zal in de toekomst ontruimd worden zodat er daarna eventueel rubberbomen kunnen geplant worden.

Allerlei

We zijn op bezoek geweest in het ontwenningscenter voor alcoholisten dat vorig jaar gestart is in het voormalig en leegstaand “girlshostel” (op ons aanraden) in Tholayavattam.

Fr.Maria Martin (zelf al 6 jaar droog) kent de problemen en met een heel team van ex-verslaafden en mensen die de problemen in hun familie meemaakten, verzorgen ze afkicksessies van 21 dagen en een opvolging na hun verblijf. Een zeer goed initiatief vinden wij.

Wel hebben ze problemen met de stroomonderbrekingen tijdens crisismomenten, en daarom hebben we (met uw goedkeuring hopen we) de aankoop van een stroomgenerator beloofd.

Friends of Kottar Society

We hebben al de leden zowel samen als afzonderlijk ontmoet.

De sfeer is goed, maar iedereen heeft zijn handen meer dan vol aan de taken die ze bij gekregen hebben in het nieuwe bisdom dat kampt met een gebrek aan priesters.

Mariadasan die een zwakke gezondheid heeft, wordt volgend jaar 75 jaar en zal dan 50 jaar priester zijn. Hij heeft de wens uitgesproken om dan niet alleen als parochiepriester op pensioen te gaan, maar zou ook zijn taak als voorzitter van Friends of Kottar willen opgeven.

Hij wil wel ter beschikking blijven met raad maar zonder daad.

Ter gelegenheid van deze aankondiging vertelde Fr.A.Mariadas, de ondervoorzitter die volgend jaar 80 wordt, dat ook hij tegen dan zijn ontslag wil geven.

We (zij) moeten dus stilaan op zoek naar vervanging.

Wat betreft geld sturen naar India zijn er meer en meer problemen, alles wordt strenger gecontroleerd uit angst voor terrorisme.

Om geld van het buitenland te mogen ontvangen heeft men een FCRA vergunning nodig.

De huidige vergunning loopt tot april, maar men is al maanden bezig met de nieuwe aanvraag die eerst op papier en later opnieuw per computer moest aangevraagd worden.

De vergunning zal slechts 5 jaar geldig zijn, en ze vragen telkens een massa aan bewijzen.

Arul heeft er veel werk mee, voor elke cheque die hij uitschrijft boven € 250 moet hij nu ook het adres en  het telefoonnummer van de begunstigde geven.

Er komt steeds meer en meer administratie aan te pas!

Ook bij ons trouwens,lees het volgende berichtje maar eens!

En dan nog dit

Over onze fiscale attesten: onze vrienden van de belastingen (die liever krijgen dan geven) doen een beetje lastig als ze niet direct een naam en adres aan een nationaal nummer kunnen koppelen (als je moet betalen zullen ze het wel vlug vinden denk ik).

Daarom de volgende vraag: als U graag een fiscaal attest krijgt vermeldt dan aub op uw eerstvolgende overschrijving uw Rijksregisternummer.

Wij noteren dit dan in onze boekhouding.

Van sommige mensen hebben we dit nummer nog wel van vroeger, maar best voor alle veiligheid nog even vermelden op uw overschrijving.

Als U beschikt over een computer mag U het ons eventueel ook mailen.