Nieuwsbrief najaar 2016

Kerstmarkt 2015

Beste vrienden

Hier zijn we dan weer met onze halfjaarlijkse nieuwsbrief.

Soms denken we wat, weeral een nieuwsbrief?

Er is toch niets speciaals gebeurd de laatste zes maanden alles gaat toch zijn gewone gangetje ?

Maar als je dan al de voorbije mails nog eens herleest besef je dat er toch weer vanalles gebeurd is  dat we U niet willen onthouden.

Annai Velankanni College

De maand mei is traditioneel de maand van de overplaatsingen van hogerhand, en daarom hebben wij ook enkele aanpassingen moeten doorvoeren.

- Father Benedict, die 5 jaar lang mee leiding gegeven heeft aan het college als corespondent/secretaris kreeg overplaatsing naar de stad Tiruchirappalli (kortweg Trichy) ergens in het midden van Tamil Nadu.

Hij gaat er aan de slag in het seminarie als leraar kerkelijk recht, waar hij eerder een doctoraat voor behaalde aan de universiteit van Leuven

- Father Jesu Marian gaat naar het Poonamallee seminarie in Chennai als spiritueel directeur.

- Father John Kulandai heeft de plaats van Fr.Benedict overgenomen in ons College.

Hij zal drie dagen per week aanwezig kunnen zijn omdat hij in zijn parochie hulp krijgt van een assistent priester.

- Father Dominic is dan assistent correspondent/secretaris van ons college geworden.

Industrial Training Institute / Friends Career Campus

 Op 3 augustus was de opening van het vernieuwde Industrial Training Institute.

Nanjil Milk heeft kosten nog moeite gespaard om de campus een nieuw leven te geven.

Op het ogenblik zijn er 80 studenten, hetgeen een groot succes mag genoemd worden.

Meneer Varghese, onze oud-directeur is opnieuw in dienst genomen als directeur en ook mevrouw Ester de werkvrouw is terug aangenomen om de boel netjes te houden.

Beiden waren gewaardeerde medewerkers en zijn blij dat ze zich terug kunnen inzetten op de campus.

Ons hospitaal

Er heeft dan toch een personeelswissel plaats gevonden in ons hospitaal.

Zoals U nog wel weet uit onze vorige nieuwsbrief was er onenigheid over de wekwijze van de nieuwe zusters/verpleegsters en onze dokter en het vaste personeel.

In de maand juni werd de ploeg vervangen door drie nieuwe zusters.

Hoofdzuster Navis is een gediplomeerde verpleegster en laborante.

In de tijd van Father Lucas heeft ze reeds een hele tijd in ons hospitaal gewerkt, recentelijk werkte ze in het nabijgelegen dorp Amsi.

Zuster Jeya, ook een gediplomeerde verpleegster, heeft een aantal jaren geleden ook in ons hospitaal gewerkt, dus beiden zijn vertrouwd met de omgeving en de mensen.

Voor zuster Freeda die laborante is, is het een compleet nieuwe omgeving, maar allen zijn vol toewijding aan hun nieuwe taak begonnen.

Volgens dokter Johnson die samen met Father Jokens de algemene leiding van het hospitaal waarneemt, loopt de samenwerking nu veel beter.

Achter ons hospitaal, maar op onze eigendom, loopt een kanaaltje dat water van en naar de “Backwaters” brengt.

De Backwaters zijn een keten van brakwater lagunes en meren die parallel lopen aan de Arabische Zeekust van de Indiase staat Kerala.

Het waternetwerk herbergt vijf grote meren, die door middel van natuurlijke en kunstmatige kanalen met elkaar in verbinding staan, en wordt gevoed door 38 rivieren.

De Backwaters spreiden zich uit over de helft van de lengte van Kerala.

De Backwaters hebben een uniek ecosysteem en zijn zeer belangrijk: zoetwater vanuit de rivieren komt samen met zoutwater vanuit de Arabische Zee.

In bepaalde gebieden, zoals het Vembanadmeer, wordt voorkomen dat er zoutwater vanuit de zee het binnenland in komt, waardoor het zoetwater intact blijft.

Zulke zoetwaterreservoirs worden op grote schaal gebruikt voor irrigatiedoeleinden.

De Backwaters van Kerala worden al eeuwenlang gebruikt door de lokale bevolking voor transport, visserij en landbouw.

Er leven ook vele unieke soorten waterdieren en de oevers herbergen diverse planten en struiken waardoor het landschap een prachtig groen uiterlijk heeft.

Ondertussen is na hevige regenval de muur langs het kanaal gedeeltelijk ingestort en moest dringend herbouwd worden langs beide zijden van het kanaal om bij wateroverlast ons hospitaal en eigendom te beschermen.

Landbouwproject

Op het Mathapuram land zal men een schuurtje bouwen om de machines die nodig zijn om de rubber te bewerken in te plaatsen alsook om de afgewerkte rubber te bewaren.

De jatropha planten werden ondertussen allemaal verwijderd en het terrein werd in orde gebracht om te worden beplant met rubberbomen.

In onze nieuwsbrief van vorig jaar november schreven we dat we stilaan een opvolger moesten zoeken en opleiden voor onze opzichter Mr. Nesamony, die al meer dan 20 jaar bij ons werkt en een zeer belangrijke taak binnen onze werking heeft.

Tijdens ons bezoek in januari hebben we kennis gemaakt met meneer A. Arul Raj, die een zeer goede indruk maakte en de nodige kwalificaties bezit.

Op 1 juni heeft men hem dan in dienst genomen als assistent opzichter (assistant supervisor)

om Mr. Nesamony bij te staan in al zijn taken.

De bedoeling dat hij op termijn Mr. Nesamony zal opvolgen.

Ontwenningscenter voor alcoholverslaafden

We kregen een mailtje van Father Maria Martin, directeur van  Puthuvasantham, het ontwenningscenter in Tholayavattam, voor mensen met alcoholproblemen.

Hij bedankte ons (en U) voor de financiële hulp bij de aankoop van een elektriciteitsgenerator, zodat ze wanneer de stroom uitvalt (hetgeen dagelijks, soms urenlang gebeurt) onmiddellijk kunnen overschakelen op deze noodgenerator.

Op 5 september is men gestart met de twintigste sessie en op dat ogenblik hadden er al 337 mensen deelgenomen aan de drie weken durende ontwenningscursus.

Als opvolging van de opname worden ook AA (Anonieme  Alcoholisten) vergaderingen georganiseerd op verschillende plaatsen in de omgeving en er zijn reeds meerdere personen die al een jaar geen druppel alcohol meer hebben aangeraakt.

Proficiat aan Fr.Maria Martin en zijn ploeg van gedreven medewerkers!!

Fr. Maria Martin probeert zoveel mogelijk dorpen te bezoeken om de mensen bewust te maken van de mogelijkheden en de noodzaak van een degelijke begeleiding bij alcohol problemen, want het zijn niet alleen de personen zelf maar hun hele omgeving en familie die lijden onder deze problemen.

Allerlei

Er is al jaren sprake van de bouw een nieuwe containerzeehaven in het zuiden aan de westkust.

Er was sprake dat deze nieuwe haven in Colachel zou komen waar men sinds de tsunami van 2004 bezig is met uitbreiding en beveiliging van de vissershaven.

Maar nu schijnt de federale overheid zijn principiële goedkeuring gegeven te hebben aan, een volgens hen, betere plaats zo’n 10 kilometer verder noordwaarts in Enayam.

Enayam is dunner bevolkt en er zouden meer uitbreidingsmogelijkheden zijn maar er moeten wel nieuwe wegen aangelegd worden en gronden opgekocht of misschien wel onteigend worden.De plaatselijke bevolking, vooral vissers, is tegen de aanleg van een zeehaven op die plaats en er zijn reeds verschillende hongerstakingen en demonstraties geweest.

Wat heeft dit alles met ons te maken?

Wel Enayam ligt slechts op een vijf tal kilometer van Tholayavattam en het plan zou zijn om een nieuwe brede rechte baan langs Mathapuram (ons landbouwproject) naar Tholayavattam te leggen.

Wie weet wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor ons project.

En dan nog dit

Goed nieuws, “Friends of Kottar Society” onze Indische zustervereniging heeft opnieuw een vergunning voor 5 jaar gekregen om buitenlandse financiële steun te mogen ontvangen.

En dit

Dit jaar staan we net zoals vorig jaar weer met een verkoopstandje op de kerstmarkt in Wechelderzande ten voordele van ons geitenproject.

Kom gerust even een kijkje nemen of een babbeltje doen op zondag 11 december, op de Kerstmarkt in parochiezaal de  “Zandfluiter”, Tulpenlaan nr.1 in 2275 Wechelderzande, tussen 13u.00’ en 18u.00’.

Iedereen van harte welkom!