Nieuwsbrief voorjaar 2017

Het is beter een kleine kaars te ontsteken dan de duisternis te verwensen!

Beste vrienden

De winter is voorbij, de zomer kan (en zou moeten) beginnen. Gedaan met de koude en de regen, voor ons ja, maar….. bij onze vrienden in het zuiden van India (waar het trouwens nooit koud wordt) viel er in de voorbije maanden (en tot op vandaag) geen regen van enige betekenis, dus daar is de zomer nooit weggeweest.

Het gevolg is dat er enorme waterschaarste heerst en dat alle waterputten zo goed als droog staan.

In de meeste dorpen ligt ondertussen al wel waterleiding en kunnen de mensen die geen waterleiding in hun huis hebben zich gaan bevoorraden aan publieke kraantjes op straat, maar voor de land- en tuinbouw wordt het stilaan een ramp als er niet gauw regen komt.

Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan in Afrika, en Jemen in het westen van Azië op het Arabisch schiereiland, die niet uit het nieuws weg te branden zijn dezer dagen, kampen met dezelfde droogte problemen, met daar nog bovenop de verschrikkingen van de gewapende conflicten.

Natuurlijk zijn er plaatsen in de wereld waar de nood op het ogenblik veel hoger is dan in het zuiden van India en daar moet absoluut en dringend geholpen worden.

Maar als er geen grote rampen gebeuren komt de regio Zuid-India nooit in het wereldnieuws. Alleen maar helpen in uiterste nood is niet voldoende als er achteraf geen opvolging is en dat is precies wat wij doen in deze arme streek in India.

Annai Velankanni College

Groot nieuws van ons universitair college!

Na een zeer grondig en langdurig onderzoek door een commissie bestaande uit drie gerenommeerde profesoren die speciaal vanuit de hoofdstad Delhi waren afgezakt naar Tholayavattam heeft ons college een zeer hoge graad (B++) van erkenning bekomen bij de NAAC.

De NAAC (National Assessment and Accreditation Council) is de nationale raad voor beoordeling en erkenning van het hoger onderwijs in India.

Ze onderzoeken niet alleen de kwaliteit van de aangeboden leerstof, de bekwaamheid van de leerkrachten en de globale organisatie van het onderwijs, maar hechten ook zeer veel belang aan zaken zoals informatie, de staat van de leslokalen, de gebouwen, de omgeving.

Ook de leefomstandigheden van de studenten worden onder de loep genomen zoals het vervoer van en naar he college, de mogelijkheden om binnen de campus aan sport te doen of buitenschoolse activiteiten te volgen (zoals bijvoorbeeld onze naaicursus).

Men meldt ons dat het Annai Velankanni College schittert als een fonkelende ster, hoog in de educatieve kaart van India na deze waardering van kwaliteit.

Dit werd enkel mogelijk gemaakt door de jarenlange duurzame samenwerking van alle betrokkenen (waaronder ook U, bedankt)!

Landbouwproject

In november zijn op een deel van het vrijgekomen stuk land waar de jatropha planten werden verwijderd nieuwe aanplantingen gebeurd.

Er ligt, wegens de beperkte financiële mogelijkheden, voorlopig nog een groot stuk braak, maar op een stuk van 8.000 vierkante meter werden reeds 450 nieuwe rubberplantjes geplant.

Na een tijdje zullen er bananen geplant worden tussen de nieuwe rubberbomen om tijdelijk opbrengst te geven tot de rubberbomen groter zijn en alle zonlicht afschermen.

Ondertussen werd ook de open waterput gereinigd, de motor gerepareerd en de pompinstallatie aangepast.

Bij het einde van de werken begon het zowaar te regenen, maar helaas, zoals reeds eerder gemeld was dit niet van lange duur! We hopen op een goede afloop.

Allerlei

Misschien heeft U er ergens van gehoord of over gelezen, maar er geen aandacht aan geschonken, net zoals wij ook trouwens, maar eind vorig jaar besliste de federale eerste minister van India van de ene dag op de andere dat alle bestaande bankbiljetten van 500 en 1.000 roepie (€ 7 en € 35, de meest gebruikte coupures) ongeldig zouden worden.

Ze moesten binnen de maand ingeleverd worden bij de banken en zouden vervangen worden door nieuwe biljetten van 500 en 1.000. roepie.

Dit alles kadert in de strijd tegen “zwart” geld, corruptie en terrorisme. Een nobel doel in theorie maar een catastrofe in de praktijk, zoals we later vernamen.

Aan elk bankfiliaal stonden van de ochtend tot de avond, letterlijk honderden mensen aan te schuiven in de brandende zon om hun centen in te wisselen. Ze konden ook maar een klein bedrag krijgen en moesten voor grotere bedragen een rekening openen bij de bank en de oorsprong van het geld bewijzen.

Er zijn drama’s gebeurd; bijvoorbeeld mensen die stierven omdat ze voor dringende ingrepen niet in een ziekenhuis terecht konden omdat ze alleen maar “oude” bankbiljetten hadden!

Zoals gezegd, een nobel doel maar diegenen waar het eigenlijk voor bedoeld was zullen wel weer een oplossing uitgedokterd hebben en de arme sukkelaar is weeral de dupe.

En dan nog dit

Misschien heeft U het niet gemerkt bovenaan links in deze nieuwsbrief, maar na 13 jaar is het secretariaat (de zetel van vzw De Vrienden van Kottar) verhuisd. 

Niet ver echter, we bleven in dezelfde straat, alleen het huisnummer veranderde.

Voortaan kan U ons vinden op huisnummer 45 in plaats van 67.

Voor de rest verandert er niets en blijft alles dus hetzelfde.

Schrijf, mail, bel of kom gerust langs als U vragen of voorstellen heeft over onze vereniging.

En dit

Wij willen ons verontschuldigen voor het laattijdig toezenden van deze nieuwsbrief waar U natuurlijk reikhalzend naar heeft uitgekeken.

Ons excuus is de moderne tijd, met zijn elektronische en digitale administratie en communicatie.

Of anders gezegd alle informatie en communicatie zit tegenwoordig in een computer en als dat ding (dat volgens ons een eigen willetje heeft) beslist om op een bepaald moment er mee op te houden en de pijp aan Maarten te geven, dan wordt alles zwart en is men zijn hele geheugen en geschiedenis kwijt.

Een nieuwe computer aankopen is niet het grootste probleem, maar het geheugen van de vorige proberen te achterhalen en weer tot leven te wekken dat is voor een leek bijna onmogelijk.

Maar kijk U ontvangt deze nieuwsbrief, dat wil zeggen dat het probleem voor het grootste gedeelte opgelost is en dat we alle adressen en bestanden hebben kunnen recupereren.

Met “we” bedoelen we hier enkele van onze jarenlange “Vrienden van Kottar” die verstand hebben van dergelijke zaken en die ons uit de miserie geholpen hebben, waarvoor onze welgemeende hartelijke dank!!